Đặt hàng ngay

NANO CURCUMIN MẬT ONG

Thành phần cấu tạo trong 10ml:

- Nano curcumin10% (chiết xuất từ củ nghệ): 30mg

- Mật ong:8g.

- Phụ liệu: Nước tinh khiết vừa đủ

Chất liệu bao bì, quy cách đóng gói:

- Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đựng trong ống nhựa và  bên ngoài là bao bì kín đảm bảo an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. 

- Quy cách đóng gói:

+ Thể tích ống: 10ml/ ống ±7,5%. Vỉ 5 ống

+ Hộp 20 ống

 

NANO CURCUMIN

Thành phần cấu tạo trong 1 lọ 15gr: 

- Nano curcumin 10% (chiết xuất từ củ nghệ): 1,5g.

- Phụ liệu: PEG 6000 (Poly Ethylen Glycol), Maige strearate, tinh bột vừa đủ lọ 15g.

Chất liệu bao bì, quy cách đóng gói:

 - Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đựng trong lọ và  bên ngoài là bao bì kín đảm bảo an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

 - Quy cách đóng gói:

+  Khối lượng lọ: 15g và 30g/ lọ ±7,5%.